Co to je IDDSI a něco více o dalších dietách s modifikovanou strukturou stravy

19.07.2021

IDDSI (International Dysphagia Diet Standardisation Initiative), možno přeložit jako Mezinárodní iniciativa pro standardizaci diet při dysfagii, byla založena v roce 2013 s cílem vyvinout celosvětově standardizovanou terminologii a definice k popsání strukturně modifikovaných potravin a zahuštěných tekutin pro jedince s poruchami polykání, s přihlédnutím k věku a podmínkám, v kterých žijí. V roce 2017 IDDSI vydala dokument, který rozděluje diety podle konzistence do osmi stupňů (0-7). Každý stupeň má svoje číselné, slovní i barevné rozlišení. V roce 2019 došlo ještě k aktualizaci původního dokumentu z roku 2016 za vzniku nyní aktuálního dokumentu The Complete IDDSI Framework Detailed Definitions 2019.

IDDSI Framework tak poskytuje základní terminologii k popisování struktury jídel a hustoty tekutin. Zároveň s tímto dokumentem byl vydán v roce 2019 IDDSI dokument s možnými metodami testování vlastností podávaných potravin (IDDSI Testing Methods 2019) tak, aby jejich konzistence a vlastnosti odpovídali požadavkům pro jednotlivé stupně. Tyto metody testování jsou velmi jednoduché a zvládnutelné i v domácích podmínkách lidmi s dysfagií. Různé metody uvedeme u jednotlivých stupňů diet.

Dieta - Nápoje bez zahuštění

Povolené jsou při této dietě pouze nápoje, ve schématu se nachází úplně nejníže a má číselné označení O. Tekutiny mají hustotu jako voda a mohou být proto nasáty brčkem bez jakéhokoliv většího úsilí.

Možný test, jak zjistit dostatečnou tekutost nápoje, je za použití prázdné injekční stříkačky, z které odstraníme píst, viz obrázek. Stříkačku zespodu ucpeme prstem a do otvoru nahoře nalijeme tekutinu. Po nalití odstraníme prst a spustíme stopky. Tekutina po nalití by měla u 10 ml stříkačky (lze sehnat ve specializovaných lékárnách) z většiny vytéct, maximálně by měl ve stříkačce zbýt 1 ml tekutiny. To zjistíme tak, že stříkačku po deseti sekundách opět zespodu ucpeme prstem a odečteme výsledek na číselné stupnici na stříkačce. Pokud je výsledek pod 1 ml včetně, hustota tekutiny je dostačující pro tuto dietu.

Dieta - nápoje trochu zahuštěné

Nápoje podávané jsou hustší než voda a je zapotřebí vyvinout již větší úsilí k tomu, abychom se napili, než u stupně 0. Nápoj je stále možno nasát brčkem. U dospělých se v některých případech indikuje při riziku aspirace tekutějších nápojů.

Opět lze pro otestování hustoty využít výše zmíněnou zkoušku tekutosti dle IDDSI. V tomto případě by ve stříkačce po 10 sekundách mělo zbýt mezi 1 a 4 ml tekutiny. 

Dieta - nápoje mírně zahuštěné

Hustota těchto nápojů je již vyšší, je možné je již srkat ze lžíce a lze je snadno z lžíce vylít. K vypití nápoje pomocí brčka už je zapotřebí mírné úsilí. Možné je zařadit, pokud má pacient alespoň částečně zachovanou funkci jazyka.

Opět lze pro otestování hustoty využít výše zmíněnou zkoušku tekutosti dle IDDSI. V tomto případě by ve stříkačce po 10 sekundách mělo zbýt mezi 4 a 8 ml tekutiny. 

Dieta - středně zahuštěné nápoje nebo tekuté potraviny (rozmixované)

Tato dieta odpovídá tekuté dietě (o ní více rozbráno v článku zde). Strukturně pokrm připomíná tekuté pyré, které při dostatečném úsilí ještě lze nasát brčkem. Lze jej vypít z hrnečku, nedrží stálý tvar. Potravu tedy nelze nijak tvarovat, protože se rozteče. Nelze ji jíst vidličkou, neboť by protekla mezi hroty vidličky, lze ji podávat lžící. Není zde stále zapotřebí žvýkání, neboť tekuté pyré by mělo být možno ihned polknout. V potravě by se neměli nacházet žádné kousky. Aby byla potrava atraktivnější, lze jednotlivé složky servírovat zvlášť. O úpravě stravy a vhodných a nevhodných potravinách viz. tekutá dieta.

Pro otestování hustoty lze využít výše zmíněnou zkoušku tekutosti dle IDDSI. V tomto případě by ve stříkačce po 10 sekundách mělo zbýt mezi více jak 8 ml tekutiny.

Když do pyré vtlačíme vidličku a poté ji vyndáme, neměl by být zanechán žádný otisk, neboť je pyré natolik řídké, že se slije zpět. Pyré by mělo při převrácení lžičky snadno stéct a na lžičce významněji neulpívat. 

Dieta - velmi zahuštěné nápoje nebo potraviny rozmixované do hustého pyré

Pyré odpovídající této strukturní modifikaci potravy by mělo být husté natolik, že jej nelze nasát brčkem ani vypít z hrnku. Potrava může být nabírána nejenom lžící, ale i vidličkou, neboť už drží tvar. Při vyklopení ze lžíce spadne na talíř najednou a zde drží tvar, pyré už proto lze i tvarovat. Nenacházejí se zde stále žádné kousky a pyré by také nemělo být lepivé. Pokud by bylo lepivé, riskovali bychom ulpívání na stěnách ústní dutiny či hltanu. Není zapotřebí potravu žvýkat. Při podávání stravy by se neměla oddělovat tekutá složka od pevné.

Nelze už použít test hustoty pomocí stříkačky, neboť je pyré natolik husté, že stříkačkou neproteče. Správnou hustotu můžeme například otestovat tím, že do pyré zatlačíme vidličkou a po zvednutí vidličky by měl být jasně zřetelný otisk. Dále můžeme konzistenci otestovat tak, že nabereme pyré vidličkou. Pokud je dostatečně husté, nemělo by protýkat mezi hroty vidličky a mělo by držet tvar.

V neposlední řadě můžeme zmínit test hustoty pomocí lžičky. Pokud pyré nabereme, mělo by při vyklopení z lžíce spadnou na talíř najednou a držet tvar. Na lžičce by nemělo zbýt pyré žádné, nebo případně pouze minimální zbytky. Pokud by pyré bylo příliš husté a lepivé, nebude možné jej z lžičky snadno vyklopit a budou na lžičce zůstávat velká množství potravy. To je názorně ukázáno zde:

Dieta - mleté potraviny

Potraviny této úpravy by mělo být možno jíst lžící i vidličkou, v některých případech je lze jíst i čínskými hůlkami. Pokrmy už mohou být tvarovány, protože drží tvar, jsou měkké a vlhké a není zapotřebí žvýkání, neboť je lze jazykem rozetřít o patro. V jídle už se mohou nacházet kousky, jejich velikost by u dospělého neměla být větší jak 4-5 mm, což odpovídá mezerám mezi hroty vidliček. U dětí by velikost neměla být větší jak 2 mm. Je zapotřebí činnosti jazyka k tomu, aby byla strava posunuta z úst dále do hltanu. Více o této dietě zde v článku mleté a měkké diety.

Otestovat správnou konzistenci lze opět za použití vidličky. Kousky potravy by měly snadno procházet mezi hroty vidličky a být měkké natolik, aby mohly být zmáčknutím mezi prsty snadno rozmáčknuty. Z lžíce by měla být potrava snadno vyklopena a na talíři by měla držet tvar. Jídlo by nemělo být lepivé, aby neulpívalo v ústech. Lze jíst i pomocí čínských hůlek.

Více k této dietě, včetně potravin a úpravy jídla v článku zde.

Dieta - potraviny měkké a krájené

Stravu lze jíst pomocí lžíce, vidličky i hůlek. Je zapotřebí určité síly pro k tomu, aby mohl být pokrm vidličkou rozmačkán, i tak by ale potraviny měly být měkké a vláčné. Velikost sousta by neměla být krájena na díly větší než 1,5 cm u dospělého a 8 mm u dítěte. Je už zapotřebí žvýkání, aby bylo možné bezpečně spolknout sousto. Důležitá je i funkčnost jazyka pro rozmělňování a posun potravy směrem k hltanu.

Správnou konzistenci lze zkontrolovat například pomocí vidličky. Pro rozmačkání potravy by mělo být vyvinuto už větší úsilí než u předchozího stupně. Pokud mačkáme vidličkou, tlak, kterým tlačíme do vidličky je dostatečný, pokud se pod nehtem u palce objevuje bílý půlměsíc, viz obrázek. 

Pokrm by mělo být možné rozdělit na menší části i pomocí tlaku lžíce.

Více o měkké dietě, včetně doporučovaných potravin a úpravy jídla v článku zde.

Dieta - potraviny lehko rozžvýkatelné

Potraviny při této stravě jsou běžné, každodenní, které jsou ale dostatečně měkké a křehké na to, aby byly snadno rozžvýkatelné.

Strava už může být přijímána jakkoliv - ať už příborem či čínskými hůlkami. Nezáleží už také na velikosti sousta. Potravu je zapotřebí ukousnout a žvýkat.

Na rozdíl od běžné potravy by se v pokrmech této úpravy neměla objevovat jídla obsahující tvrdé, křupavé a ostré pokrmy, těžké na rozžvýkání. Nejsou vhodná ani semena nebo vláknité části ovoce.

Mimo těchto úprav a potravin se v podstatě tato dieta prolíná s dietou 7 - běžné potraviny.