Varianty diabetu a doporučení

31.03.2021

Diabetes mellitus I. typu

Diabetes mellitus I. typu bývá zpravidla autoimunitně podmíněný (autoimunitní = buňky imunitního systému bojují proti vlastním buňkám, tkáním a orgánům). Dochází k tomu, že buňky slinivky břišní (z důvodu poškození) neprodukují inzulín. Z toho důvodu i přesto, že se v krvi nachází velké množství glukózy, buňky nejsou schopné ji přijmout a přeměnit na energii nebo zásobní látky. V tomto případě není jiné východisko, než do těla inzulín dodávat. Z tohoto důvodu je také tento typ diabetu nazýván inzulin-dependentní.

Častěji se taký tato forma diabetu vyskytuje v mnohem mladším věku, mezi časté příznaky patří velká žízeň, častá potřeba močit a únava.

U tohoto typu diabetu je pro pacienta naprosto zásadní dodržovat pravidelný režim přijmu stravy. Pacient by pak při inzulinové léčbě mohl být ohrožen hypoglykemií, která by mohla být v extrémních případech smrtelná.

Diabetes mellitus těhotenský (gestrační)

Tento typ je specifický v tom, že souvisí především s tvorbou hormonů u těhotných žen, nezanedbatelnou roli ale hraje i nadváha a genetická predispozice. Ve většině případů těhotenský diabetes po porodu začíná odeznívat, existuje ale riziko rozvoje diabetu II. typu.

Dietní režim bývá odborníky nastaven podle BMI (pregestačního), fyzické aktivity, či přírůstku hmotnosti dané pacientky. 

Hlavním cílem léčby je pokud možno co nejmenší kolísání hodnoty glykémie.


Diabetes mellitus II. typu

Diabetes mellitus II. typu bývá na rozdíl od I. typu často způsoben špatnou životosprávou, určitou roli může hrát ale i genetická predispozice. U tohoto typu se inzulin sice tvoří, ale buď je jej příliš málo, nebo je jeho funkce narušena. Proto nedochází k dostatečné interakci s receptory buněk a kanály pro glukózu se neotevřou. Glukóza tak zůstává v krvi.

Může se vyskytnou ve všech stádiích života, nejčastěji však v pokročilejším věku a dospělosti. U dětí se může tento typ projevit např. špatnou životosprávou, např. vlivem obezity u dětí.

Sekundární diabetes mellitus

Jak již bylo výše zmíněno, k poškození slinivky břišní může dojít i v průběhu života, např. v souvislosti s jinou nemocí. Jedním z těchto onemocnění je cystická fibróza nebo akutní pankreatitida. Dále i po resekci slinivky např. pro cystu.