Nízkobílkovinná dieta - dieta s definovaným množstvím bílkovin

Něco málo na úvod

Tato dieta bývá indikována u pacientů s onemocněním ledvin, ať už akutním nebo chronickým, pro zmírnění progrese onemocnění a případně i oddálení dialyzační léčby. Proč množství bílkovin souvisí s funkcí ledvin? Ledviny mají v těle několik naprosto zásadních funkcí. Patří mezi ně funkce vylučovací, endokrinní (produkují a do krve uvolňují hormon renin - pro naše účely není znalost jeho funkce nyní zásadní), udržování acidobazické rovnováhy a řízení objemu krve a krevního tlaku. Pro nás vůbec nejzásadnější je právě vylučovací funkce. Metabolismus

Jednoduše řečeno, potravou do těla přijímáme různé látky, ať už to jsou cukry, tuky, bílkoviny... Aby tělo získalo energii z potravy, musí tyto látky nejprve rozštěpit. Tento proces je několikastupňový a u každé látky probíhá jinak. Souhrnu všech těchto v těle probíhajících reakcí (jednotlivých kroků) se říká metabolismus.


V těle probíhá řada tzv. metabolických drah, jejichž odpadní produkty musí být odstraněny z těla - v organismu již nemají využití a ve zvýšeném množství by mohly působit toxicky. Zplodiny vylučované ledvinami jsou především kyselina močová, močovina a kreatinin, společně s látkami, které jsou v organismu momentálně v přebytku - jako je voda, sodík, draslík a další.

Močovina je hlavním odpadním produktem při metabolismu bílkovin. Principem této diety je snížení příjmu bílkovin v potravě, což vede ke snížení produkce močoviny a menší zátěži pro ledviny.

Důležité je ale dbát na to, že cílem diety je snížit příjem bílkovin, nikoliv je z jídelníčku zcela vyřadit. Bílkoviny jsou totiž cenným zdrojem těch aminokyselin, které tělo nedokáže samo vyrobit. Aminokyseliny jsou pro tělo naprosto nezbytné jako např. stavební kameny pro syntézu proteinů (svaly), hormonů, ale i enzymů.

Je vhodné jíst pravidelně, 5-6x denně, aby nedocházelo k výkyvům v příjmu bílkovin. Jak už bylo zmíněno, hlavní zásadou je tedy snížení množství bílkovin ve stravě, nejčastěji na hodnotu 0,6-0,8 g bílkovin na 1 kg tělesné hmotnosti. Bílkoviny rostlinného původu je vhodné nahradit bílkovinami živočišného původu (živočišné bílkoviny obsahují více aminokyselin, které tělo není schopno samo nasyntetizovat). Strava by měla být pro tělo šetřící nejen výběrem potravin, ale i jejich úpravou.

Pozor důležité: Nízkobílkovinná dieta musí být indikována individuálně podle požadovaného příjmu bílkovin a s ohledem na hmotnost pacienta.

Omezení masa a mléčných výrobků v jídelníčku pro vysoký obsah bílkovin je ovšem spojeno se snížením příjmu vápníku a železa. Z tohoto důvodu může při dlouhodobějším dodržování diety ošetřující lékař nebo nutriční terapeut individuálně doporučit příjem vápníku a železa ve formě doplňků stravy.

Dále je vhodné zamezit nadbytečnému solení, protože i tím jsou ledviny zatěžovány.


Vylučovací funkce ledvin aneb jak vlastně ledviny vychytávají a odstraňují zplodiny z těla

Ledviny jsou párový orgán fazolovitého tvaru, nacházející se po stranách bederní páteře v tzv. retroperitoneu.

Základní stavební jednotkou ledvin jsou nefrony. Každý nefron je tvořen klubíčkem kapilár (typ krevních cév), tzv. glomerulem, a Bowmanovým váčkem, kulovitým útvarem obklopujícím glomerulus. Odpadní látky a voda prostupují z kapilár do Bowmanova váčku. Z váčku pokračují kanálky (tzv. tubuly), v jejich průběhu dochází ke zpětnému vstřebávání vody a moč je tak zahušťována. Z jednotlivých tubulů moč pokračuje do sběracích kanálků ústících do ledvinné pánvičky. Odtud je moč odváděna močovody do močového měchýře a následně močovou trubicí pryč z těla.