Dieta se sníženým obsahem energie - dieta redukční

Něco málo na úvod

Redukční dieta bývá doporučována pacientům obézním, kteří nepotřebují žádné další šetřící úpravy v jejich dietě, bývá také doporučovaná obézním diabetikům 1. a 2. stupně a v neposlední řadě také lidem trpících hyperlipoproteinémií. I přesto, že pro mnohé lidi je obezita vnímaná spíše jako problém estetického rázu, nese s sebou i mnoho zdravotních rizik a případných zdravotních komplikací. Při této dietě se tedy velmi dbá na to, aby daná dieta byla antisklerotická, aby byly přísně dodržovány kalorické hodnoty přijímané potravy - kontrola příjmu sacharidů, ale zároveň aby i tak byla dieta stále pestrá a plnohodnotná. Dbá se na dostatečný příjem bílkovin, nelze ale při tom zapomínat i na dostatečnou pohybovou aktivitu. V zásadě se tedy vyhýbáme příliš tučným pokrmům. Množství příjmu energie by mělo být individuálně doporučeno nutričním terapeutem či jiným odborníkem.

Důležité je ale také zmínit, že tato dieta může být indikována i u pacientů, kteří mají snížené nároky na příjem potravy - např. u pacientů po operacích páteře, kde je zapotřebí udržet danou dobu po zákroku pacienta imobilizovaného. V zásadě se tedy vyhýbáme příliš tučným pokrmům.

Velmi často bývá redukční dieta v kombinaci s dietou diabetickou.

BMI - jasný ukazatel či nikoliv?

BMI = body mass index je poměr hmotnosti jedince vůči jeho váze - díky tomuto číslu jsme schopni relativně snadno určit, zda máme či nemáme obezitu (viz tabulka). Nicméně i zde můžeme narazit na určitá úskalí. Např. sportovci mají velké množství svalové hmoty, která je těžká. Vliv mohou mít také podmínky, v kterých člověk žije - např. v Asii bývá tělesná konstituce obyvatel jiná než třeba v Evropě. V potaz nejsou brány ani patologie, které také mohou ovlivňovat tělesnou hmotnost, aniž by daný jedinec měl příliš mnoho tukové tkáně. Je proto zapotřebí tyto hodnoty v tabulce brát s "určitou rezervou."

BMI = tělesná hmotnost (kg) / tělesná výška² (m)

aa

BMI tabulka - zdroj: https://www.zdrava-dieta.com/index-telesne-hmotnosti-bmi/
BMI tabulka - zdroj: https://www.zdrava-dieta.com/index-telesne-hmotnosti-bmi/

aaa