VŠECHNY ČLÁNKY

IDDSI (International Dysphagia Diet Standardisation Initiative), možno přeložit jako Mezinárodní iniciativa pro standardizaci diet při dysfagii, byla založena v roce 2013 s cílem vyvinout celosvětově standardizovanou terminologii a definice k popsání strukturně modifikovaných potravin a zahuštěných tekutin pro jedince s poruchami polykání, s...

Zde je uveden seznam obecně doporučovaných a nedoporučovaných potravin. Důležité je ale říct, že každý jedinec je jiný a každý tak může na různé potraviny reagovat různě. Potravina, která pro jednoho může být bezproblémová, může dalšího dráždit a způsobovat mu problémy. Dále je u této diety důležité doporučenou kalorickou hodnotu přijaté potravy...