Základní diety

Základní diety jsou vhodné pro ty, u nichž není potřeba z žádného léčebného/terapeutického hlediska indikovat dietu speciální. Rozlišují se diety 3 FIT a 3 MAL. Původní tzv. racionální dieta již neodpovídá standardním požadavkům na výživu. Pro pacienty bez dietních omezení a bez tzv. nutričního rizika (pacient v podvýživě, s těžkými popáleninami, ...) bývá doporučena dieta 3 FIT (dieta ve zdraví). Pro ty, kteří jsou v nutričním riziku, je vhodné sestavovat jídelníček podle základní diety 3 MAL. Dieta 3 FIT je určena pro dlouhodobé užívání i širokou veřejností, protože je plnohodnotná a odpovídá požadavkům WHO pro zdravé stravování. Pomáhá tak předcházet civilizačním chorobám.