TERAPEUTI

V tomto seznamu naleznete možné nutriční terapeuty, na které se v případě problémů obrátit. U nutričních terapeutů pracujících v nemocnicích je zpravidla zapotřebí "žádanka" (doporučení od jiného lékaře - lékaře, co vám dietu doporučil nebo praktického lékaře). V tomto případě se nejprve zkuste poradit se svým praktickým lékařem. Pokud se jedná o nutriční poradnu soukromou, zpravidla není zapotřebí doporučení, ale služby bývají placené. Je tedy na Vašem uvážení, kterou z poraden si případně vyberete. V seznamu níže najdete i soukromé poradny, které fungují i v online režimu.

Nutriční terapeut je nelékařský zdravotnický pracovník dle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, stejně jako např. fyzioterapeut, optometrista či zdravotnický záchranář. Prošel vysokoškolským či vyšším odborným vzděláním. (citace Česká asociace nutričních terapeutů)