3 MAL

Něco málo na úvod:

Dieta 3 MAL je základní dieta určená pro pacienty s rizikem malnutrice (podvýživy), kterým nebyla indikována jiná dietní omezení. Velká část populace si pod podvýživou představí pouze vyhublé osoby, ve skutečnosti je ale problematika malnutrice mnohem složitější a výrazný úbytek tělesné hmotnosti doprovází jen část případů (viz níže). Léčba a prevence malnutrice je důležitým úkolem v rámci nutriční péče. Dobrý výživový stav pacienta v rámci nemocniční péče může zásadně ovlivnit snášenlivost léčby, snížit riziko pooperačních komplikací, dále má například prokazatelně pozitivní vliv na hojení ran a odolnost vůči infekcím.

Cílem diety 3 MAL je snížit riziko vzniku malnutrice, případně progrese podvýživy. Velký důraz je kladen na vyšší energetickou hodnotu potravin, vyšší obsah bílkovin a chutnost jídel. Naopak se doporučuje snížit příjem vlákniny, která snižuje energetickou hodnotu jídla. Vláknina představuje pro člověka nestravitelnou složku potravy. Za normálních okolností má pozitivní vliv na zažívací trakt, neboť zvyšuje hmotnost tráveniny, aniž by zvyšovala energetickou hodnotu a napomáhá tak lepší pohyblivosti střev. U osoby v riziku malnutrice je ovšem toto "zasycení" s nižším množství obsažené energie nežádoucí.


Malnutrice

Malnutrice je stav, způsobený dlouhodobě nedostačujícím příjmem živin, tedy kdy příjem neodpovídá potřebám organismu. To může být způsobeno jak sníženým příjmem, tak zvýšenou potřebou živin. Malnutrice může vést k řadě komplikací, např. snížení imunity, ztrátě svalové hmoty, slabosti, únavě až vyčerpání. Mezi skupiny nejvíce ohrožené podvýživou patří senioři, malé děti a chronicky nemocní pacienti. Může se jednat jak o nedostatečný příjem základních živin (tuky, cukry, bílkoviny), tak o minoritní složky potravy, jako jsou minerální látky, vitamíny nebo esenciální mastné kyseliny.

Energetická (protein-energetická) malnutrice je způsobena nedostatečným energetickém příjmem. Vyznačuje se výrazným úbytkem tělesné hmotnosti. Hodnota BMI (body mass index = BMI = tělesná hmotnost (kg) / tělesná výška² (m)) je 18,5 a méně. Tímto typem podvýživy mohou být ohroženy například osoby se sníženou chutí k jídlu, osoby s mentální anorexií, pacienti s chronický onemocněním spojeným s nechutenstvím.

Proteinová malnutrice je způsobena nedostatečným příjmem bílkovin. Velice často se rozvíjí v situacích, kdy organismus spotřebovává znatelně větší množství bílkovin, např. po těžkých úrazech, zánětech, popáleninách nebo po náročných operacích. Z důvodu nedostatku bílkovin dochází k úbytku svalové hmoty, ale úbytek celkové tělesné hmotnosti nemusí být nijak znatelný (tuková tkáň zachována).