O našich stránkách

Metodické doporučení pro zajištění stravy a nutriční péče ze září roku 2020 do značné míry mění pohled na v dnešní době ještě stále většinou zdravotnických zařízení využívaný a doporučovaný Doberského dietní systém, který už ale v dnešní době není aktuální a neodpovídá požadovaným standardům pro diety. Doberského systém byl zaveden do praxe již v 50. letech minulého století. Od té doby sice byla vydána přepracovaná vydání dietního systému, všechna však vychází z Doberského. Nová metodika reflektuje změny v pohledu na výživu populace, složení a dávek živin, ale také klade důraz na chutnost a pestrost připravovaných jídel.

Cílem těchto webových stránek je proto představit a přiblížit tuto metodiku široké veřejnosti i odborníkům z praxe. Jedním z hlavních cílů je také pacientům, jimž bylo lékařem doporučeno dodržování některé ze speciálních diet, dát ověřený zdroj informací, které reflektují nejmodernější postupy a poznatky týkajících se speciálních diet. Součástí jsou kromě seznámení se s jednotlivými dietami i doporučené technologické postupy přípravy jídel a recepty. 


IDDSI (International Dysphagia Diet Standardisation Initiative), možno přeložit jako Mezinárodní iniciativa pro standardizaci diet při dysfagii, byla založena v roce 2013 s cílem vyvinout celosvětově standardizovanou terminologii a definice k popsání strukturně modifikovaných potravin a zahuštěných tekutin pro jedince s poruchami polykání, s...