Dieta diabetická

Něco málo na úvod

Glukóza (jedna ze základních forem cukrů - tzv. jednoduchý cukr) je látka pro tělo naprosto nezbytná - je to pro nás de facto základní a nejrychlejší zdroj energie pro buňky téměř všude po celém těle.

 Ale stejně jako vše, i glukóza musí být v krvi v optimálním množství. Pokud by jí bylo v krvi příliš málo, nastal by stav, který odborně nazýváme hypoglykemie (tělo nemá dostatek materiálu pro tvorbu energie - glukózy - a člověk na sobě může pociťovat mdloby a může být ohrožen na životě). Naopak pokud máme glukózy v krvi příliš mnoho, dochází k tzv. hyperglykémii (typické příznaky - žízeň, nauzea (nevolnost), bolesti břicha, zvracení, časté močení, hluboké dýchání, acetonový zápach z úst, hypotenze). Tělo má možnost glykémii (koncentraci glukózy) regulovat. Nejúčinnější látkou, kterou tělo produkuje a která má schopnost regulovat glykémii, je inzulin.

Inzulin = hormon produkovaný ve specializovaných buňkách ve slinivce břišní. Jeho hlavní funkcí je snižovat hladinu glukózy v krvi tak, že zvýšená glykémie zvyšuje vylučování tohoto hormonu, který se váže na receptory buněk, které otevřou kanálky, jimiž se do buněk dostává glukóza z krve. V krvi se tak snižuje její koncentrace. V buňkách je buď přeměněna na energii nebo ve složité kaskádě na zásobní látku (glukagon).

Diabetes Mellitus

Diabetes je u nás v republice jedním z nejčastějších chronických onemocnění vůbec. Hlavním diagnostickým znakem diabetu je právě již výše zmíněná hyperglykémie (zvýšený hladina cukru v krvi). Důležité postavení v tom má právě insulin. Mohou nastat dvě varianty - buď se inzulin v těle při zvýšené koncentraci glukózy v krvi netvoří (DM 1. typu), nebo jej slinivka tvoří, ale cílové orgány k němu mají sníženou citlivost (DM 2. typu). Existují i specifické případy diabetu - např. diabetes po operaci na slinivce, kvůli chronické pankreatitidě nebo cystické fibróze, dále po působení některých léků (, glukokortikoidů), nebo třeba diabetes těhotenský.

Co je důležité vědět

Cílem léčby diabetu je udržet normální hladinu glukózy v krvi po celou dobu. Pokud není diabetes léčen, může to u pacienta vést ke komplikacím, které mu zhoršují kvalitu života a často i zkracují délku života. Mezi léčebné postupy v boji proti diabetu zařazujeme např. pravidelný pohyb, dodržování dietních omezení a medikamentózní léčbu.

Diabetická dieta bývá doporučována pacientům s diabetem I. typu a některým pacientům s diabetem II. typu bez obezity. V případě diabetu II. typu a obezity může být lékařem doporučena dieta diabetická šetřící (viz Dieta diabetická + dieta se sníženým obsahem energie).

Strava by měla být pravidelná, přibližně 5-6x denně v časových rozestupech kolem 2 hodin. Důvod pro to je snadný. Snažíme se o rovnoměrný příjem sacharidů v průběhu dne, čímž můžeme alespoň částečně zamezit výkyvům glykémie v krvi. Cílem této diety je omezit potraviny, které obsahují vysoký podíl cukru, především těch jednoduchých, které jsou rychlým a snadným zdrojem glukózy, která nám zvyšuje hodnotu glykémie, což není u člověka s diabetem vhodné (viz výše). Mezi jednoduché cukry řadíme ale i např. laktózu, proto se v této dietě také omezuje množství mléčných laktózových výrobků.

Obecně ale platí, že kvůli rychlému vstřebávání vylučujeme potraviny obsahující jednoduché cukry, protože by rychle zvyšovaly hodnotu glykémie. Příjem složitých (složených) cukrů se pak řídí doporučeným množstvím. Výběr bílkovin se neliší od stravy bez restrikčních omezení, jenom je potřeba velmi dbát na to, že bílkoviny živočišného původu velmi často souvisí s tuky a je tedy spíše vhodné zařazovat bílkoviny rostlinného původu. Tuky jsou vysoce energeticky výtěžné, nicméně jejich vysoké procento v potravě zvyšuje vznik a rozvoj chorob kardiovaskulárního systému.

V dnešní době existuje i mnoho umělých sladidel, které mohou pomoci s náhlým snížení jednoduchých cukrů v potravě a chuti na ně (např. sacharin).