Dieta šetřící

Něco málo na úvod

Trávicí trakt si lze představit jako dlouhou trubicovitou soustavu orgánů (společně s přídatnými trávicími žlázami, jako je slinivka břišní, játra, žlučník, ...), do které vstupuje potrava ústy a nestrávená (nevyužitá/nevyužitelná) část potravy opouští tělo řití. Jednou z nejdůležitějších funkcí trávicího traktu je trávení a vstřebávání živin a vody z potravy. Trávení některých živin a látek probíhá už v ústech (například štěpení cukrů, vstřebávání některých léků - např. některá antihypertenziva, tj. léky proti vysokému krevnímu tlaku, se v určitých případech mohou dávat přímo pod jazyk pacienta, čímž je docíleno rychlého nástupu účinku). V největší míře ale trávení probíhá v žaludku a ve dvanáctníku tenkého střeva, které je také hlavním místem vstřebávání živin. Fungování všech těchto fyziologických a biochemických pochodů je naprosto nezbytné proto, aby z potravy do těla mohly přestupovat živiny, které jsou nezbytné nejenom jako zdroj energie, ale i jako stavební materiál pro naše tělo. Dalším důležitým faktorem je vstřebávání vody. To probíhá převážně v té části trávicí trubice, kterou nazýváme tlusté střevo.

Jakékoliv narušení fyziologických funkcí trávicího traktu může vést k poruchám trávení = dyspepsii.

Tato dieta proto cílí na to, aby docházelo k co možno nejmenšímu dráždění trávicího traktu. Při této dietě nejsou doporučovány potraviny, které jsou silně kořeněné, pálivé, potraviny se zrníčky, potraviny velmi tučné, alkohol či např. silná káva, dále je vhodné u kuřáků vyvarovat se kouření. Kouření totiž kromě dýchacího ústrojí (plic) a centrálního nervového ústrojí (mozku) ovlivňuje látkami vdechovanými z cigaret i další soustavy lidského těla, včetně té trávicí.

Jak už ale bylo zmíněno výše, jedná se o dietu plnohodnotnou, která má optimální rozložení živin!